Resources

Podcasts


2D6 Gaming Club Blogs

Courage of Caspia (Jarle - Cygnar)
Retribution of Scyrah (Nima - Retribution)
Skornergybuster (Skorne)

Conflict Chamber


Free, unofficial army list creator.

http://conflictchamber.com/

WARMACHINE Cheat Sheet

https://drive.google.com/file/d/0BwxpUvwjABc2UE5yYUYybVhGcFU/view


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.